Sammen finner vi løsningene som optimaliserer fiskens kvalitet

Hoseth Technology er spesialist på bulkhåndtering, fra fisken kommer til slakteriet i ulike former til den er ferdig nedkjølt og klar til sløying. I tillegg har vi gode løsninger for manuell sløy og bufring og etterkjøling senere i prosessen. Hoseth Technology har i flere tiår vært pådriver og markedsleder i dette segmentet til den industrialiserte delen av fiskeoppdrett i verden. Vi jobber tett med kundene våre for å finne løsninger som er effektive, presise, solide og hygieniske og som optimaliserer fiskens kvalitet.

Fiskehåndtering i Hoseth Technology betyr å pumpe fisk så skånsomt som mulig. Dette gir den beste fiskekvaliteten og økonomien. 

Vi har lang erfaring med håndtering og transport av levende eller avlivet fisk. Prosjektene vi har levert strekker seg fra relativt enkle pumpeutfordringer til de aller mest krevende med hensyn til kapasitet, avstand og høyde. Når fisk skal løftes mer enn 4-5 meter er våre vakuum/trykk-pumper den klart beste teknologien.

Løsningene våre er komplette og tilpasset kundens behov. 

 

Etter pumping må fisk og vann skilles. Dette kan skje i en avsilingskasse eller over et sorteringsbord. Ofte er det en fordel å separere store og små fisk for å få bedøvelsesmaskinene til å fungere best mulig. Vi har løsninger som håndterer vann fra avsilere og sorteringsbord. Om ønskelig kan vi returnere det til dit fisken pumpes fra. Hoseth Technology har lang erfaring og har levert vannavskillere og sorteringsbord i en rekke størrelser og funksjoner.

Nedkjøling av levende fisk er langt mer effektivt enn nedkjøling etter avliving, fordi fisken pumper kaldt blod fra gjellene til hele kroppen. Lav temperatur er vesentlig for å oppnå topp kvalitet på fisken. 

 

Hoseth Technology mener at slagbasert bedøvelse er den metoden som gir best fiskevelferd, utblødning, produktkvalitet og lengst pre-rigortid. Lang pre-rigortid forenkler videre prosessering og gir bedre utbytte. Man unngår også ryggknekk og blodflekker.

Etter bedøvelse kan man automatisk bløgge fisken i samme maskin eller manuelt på kontrollbordet etter. Hoseth Technology har i mange år levert hele mottaks- og avlivingssystem for levendefisk til slakterier og slaktebåter. For bedøvelse og bløgging integrere vi andre leverandørers løsninger. 

Hoseth Technology har utviklet og laget HeliX-tanker siden 1993. Våre Helixtanker er markedsledende og brukes til utblødning og kjøling etter bløgging, som bufferlager etter sløying og til modning før filetering.  For tilfeller der det er begrenset areal innendørs eller utfordringer knyttet til høyder er Prolog-tanker et godt alternativ. 

 

I en typisk slakterileveranse fra Hoseth Technology leverer vi seksjonene før sløyemaskinene inkludert fisketransporten til sløyeavdelingen. Av ulike årsaker som ekstreme størrelser, avvik i form og tilstand hos enkelte fisker trenger man en linje for manuell sløying.

 

Sentral-vakuum fra Hoseth Technology løser en rekke logistikk- og hygienemessige utfordringer i et slakteri eller videreforedlingsanlegg og maksimerer verdien på biproduktene. Hoseth Technologys fleksible og pålitelige vakuumsystemer samler opp biprodukter fra sløyemaskiner, sløyebord og filet-linjer og sender det til sykloner.

Våre syklonoppsett tilpasses antall ønskelige fraksjoner med en tilpasset vakuumkapasitet per fraksjon. I lakseslakterier er det vanligvis 3-4 fraksjoner biprodukt. Vi dimensjonerer vakuumpumpene med styring tilpasset ditt rørsystem og produksjonsvolum. Biproduktene enten pumpes eller sluses ut av syklonene for å opprettholde et bestemt nivå på innsiden. 

Rørsystemene kan tømmes helt og vi klargjør systemene for CIP-vask.

Kontrollsystemet har flere modus og kommunikasjonsflater med andre systemer som foredlingmaskiner, ensilasjesystemer, CIP, etc. Operatøren kjører systemet fra en lokal skjerm eller fra et kontrollrom. 

 

Rengjøring er vesentlig for å skape effektiv og sikker drift i et slakteri. Der det er mulig legger vi til rette for CIP-vasking (Cleaning in Place) og leverer systemene som trengs. Sammenlignet med manuell vask er CIP raskere og mer effektivt. 

Hoseth Technology leverer software, digitalisering og automasjonsløsninger for sjømatnæringen. Våre ingeniører, automatikere og softwareutviklere har bred kunnskap og forståelse av slakteri, støttesystem og teknologi for behandling, transport og foredling av fisk.

Softwareutviklerne har et tverrfaglig samarbeid med andre miljøer i Hoseth Technology for å utvikle de beste produktene både på maskinnivå og totallsystemer.

 

Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse og for å hjelpe nettstedet vårt med å fungere effektivt.