Bransjeledende og fiskevennlig teknologi til ditt fartøy

Hoseth Technology har over mange år hatt nære og tette utviklingsprosesser for å løse en del av de utfordringene i laksebransjen tilknyttet oppdrettsanleggene. Vi har en rekke løsninger for fartøy som leverer tjenester til merdbasert oppdrett og løsninger for slakting på merdkanten.

Fiskehåndtering i Hoseth Technology betyr å pumpe fisk så skånsomt som mulig. Dette gir den beste fiskekvaliteten og økonomien.

Vi har lang erfaring med håndtering og transport av levende eller avlivet fisk om bord i ulike fartøy. Prosjektene vi har levert strekker seg fra relativt enkle pumpeutfordringer til de aller mest krevende med hensyn til kapasitet, avstand og høyde. Når fisk skal løftes mer enn 4-5 meter er våre vakuum/trykk-pumper den klart beste teknologien.

Løsningene våre er komplette og tilpasset kundens behov.

Etter pumping må fisk og vann skilles. Dette kan skje i en avsilingskasse eller over et sorteringsbord. Ofte er det en fordel å separere store og små fisk for å få bedøvelsesmaskinene til å fungere best mulig. Vi har løsninger som håndterer vann fra avsilere og sorteringsbord. Om ønskelig kan vi returnere det til dit fisken pumpes fra. 

Hoseth Technology har lang erfaring og har levert vannavskillere og sorteringsbord i en rekke størrelser og funksjoner.

En HeliXir badebehandlingstank brukes primært til medisinsk behandling eller ferskvannbehandling av fisk, normalt knyttet til fjerning av parasitter. Dette er en mild prosess for fisken og hvor operatøren har svært god kontroll underveis.

HeliXir-tanker for badebehandling er store skruetanker optimalisert for å håndtere levende fisk. Fisken ledes inn i tanken på en skånsom måte og telles inn i hvert kammer. Strømningsmønsteret og vannkvalitetssystemet sørger for best mulige forhold for fisken som beveger seg sakte gjennom tanken før den skånsomt løftes ut til en vannrenne som frakter den tilbake til merden. Prosessen er spesielt beregnet for behandlingsløp som tar mellom 15 og 120 min.

Hoseth Technology mener at slagbasert bedøvelse er den metoden som gir best fiskevelferd, utblødning, produktkvalitet og lengst pre-rigortid. Lang pre-rigortid forenkler videre prosessering og gir bedre utbytte. Man unngår også ryggknekk og blodflekker.

Etter bedøvelse kan man automatisk bløgge fisken i samme maskin eller manuelt på kontrollbordet etter. 

Hoseth Technology har i mange år levert hele mottaks- og avlivingssystem for levendefisk til slakterier og slaktebåter. For bedøvelse og bløgging integrere vi andre leverandørers løsninger. 

Hoseth Technology leverer software, digitalisering og automasjonsløsninger for sjømatnæringen. Våre ingeniører, automatikere og softwareutviklere har bred kunnskap og forståelse av slakteri, støttesystem og teknologi for behandling, transport og foredling av fisk.

Softwareutviklerne har et tverrfaglig samarbeid med andre miljøer i Hoseth Technology for å utvikle de beste produktene både på maskinnivå og totallsystemer.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse og for å hjelpe nettstedet vårt med å fungere effektivt.